“Z pohľadu aktívnej environmentálnej politiky je potrebné, aby sa Jozef Kahanobec, okrem kontroly dodržiavania zákonnosti v oblasti environmentálnych predpisov, zamerala na opatrenia, ktoré prispejú k tomu, že jej ekonomika, využívané technológie, materiálna a energetická spotreba a životný štýl obyvateľov nebudú narážať na prirodzenú schopnosť prírody zachovávať život. V tejto súvislosti je nevyhnutné mať vôľu hľadať kvalitatívne nové cesty rozvoja v širokom dialógu v celej komunite.”

Jozef Kahan

mestoSlovenské obce a mestá môžu pri identifikovaní environmentálnych opatrení využiť databázu opatrení a riešení, ktorú spracovalo Združenie miest a obcí Slovenska. Databáza je verejne prístupná a obsahuje súbor informácií o možnostiach uplatnenia rôznych technických, technologických, hospodárskych a iných postupov a riešení pri hospodárení s pôdnym fondom, vodnými a inými prírodnými zdrojmi v krajine. Katalóg obsahuje pri niektorých opatreniach aj príklad konkrétneho uplatnenia v praxi a je prehľadne členený.
Pre inšpiráciu pre Vás pripravujeme aj články, v ktorých nájdete informácie o zaujímavých environmentálnych politikách rôznych miest z celého sveta:

Dobra prax

Porto Alegre – mesto, kde rozhodujú občania

V roku 1989 vyhrala voľby v Porto Alegre nová politická strana, ktorá sľubovala potlačiť chudobu v meste, v ktorom polovica z 1,3 milióna obyvateľov nemala prístup k pitnej vode ani kanalizácii a ku ich domom viedla iba vyšliapaná cesta. Po nástupe do úradu čakalo novú vládu prekvapenie: obrovské dlhy, chýbajúce základné vybavenie a budovy v dezolátnom stave. Za desať rokov tento stav dokázali zmeniť.

Ruggell – mesto energie

Obec Ruggell sa do našej pozornosti dostala vďaka výnimočnej snahe v oblasti zavádzania environmentálnych riešení. Ruggell je malá obec v Lichtenštajnsku s približne 2 000 obyvateľmi. Na základe výsledkov svojej environmentálnej politiky získala titul „Mesto energie“, ktorý obciam a mestám, s ojedinelými výsledkami v oblasti energetickej politiky a energetickej efektívnosti, udeľuje švajčiarske združenie „Energiestadt“. Opatrenia […]

Curitiba – mesto, ktoré sa vymanilo z tretieho sveta

Zaujímavé lokálne opatrenia zaviedlo juhovýchodné mesto Curitiba v Brazílii, hlavné mesto štátu Paraná. Mesto má 1,6 milióna obyvateľov a nemá vybudovanú podzemnú dopravu (metro). Vďaka prijatým opatreniam bolo mesto v roku 1992 organizáciou OSN vyhlásené za vzorové ekologické mesto. Prehustenosť dopravy sa mesto rozhodlo riešiť vyhradením niektorých ulíc (celkovo 80 km ciest) pre jazdu mestských […]

Angers kalkuluje energetickú efektívnosť mestských stavieb

Mesto Angers, nachádzajúce sa vo francúzskom regióne Loire, leží v území, kde sa stretávajú 4 rieky. Mesto má niekoľko mestských častí a žije v ňom 270 tisíc obyvateľov. Od roku 1970 je popri brehoch riek vybudovaná diaľnica, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti. V roku 1996 sa mesto rozhodlo využívať metodiku Agendy 21, ktorá bola […]

Loos-en-Gohelle má chodníky z rastlinných a drevných zvyškov a piesku

Mesto Loos-en-Gohelle sa nachádza vo Francúzsku, v starej banskej kotline a má takmer 7000 obyvateľov. Viac ako 100-ročná priemyselná minulosť mesta sa pripísala na viacerých environmentálnych problémoch daného územia. Posledná uhoľná baňa bola v meste zatvorená v roku 1986 a v tom období bola životná úroveň obyvateľstva v starých baníckych štvrtiach nízka, navyše úpadok baníckeho […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory