Kontakt

Adresa:
Strom života

Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Telefónne čísla:
tel.: 02/55 56 90 93

mobil: 0948 525 885
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00 58 70 10
DIČ: 20 20 830 71
http://www.stromzivota.sk

Členovia tímu Stromu života zodpovední za realizáciu projektu:

weber Mgr. Richard Weber
weber@stromzivota.sk
všeobecné informácie o projekte, správa databázy účastníkov projektu, centrálny kontaktný a komunikačný bod, spracovanie tlačových správ a newletterov
milos Mgr. Miloš Vincík, PhD.
vincik@stromzivota.sk
tvorba odborného textu pre učiteľov a učebného textu pre žiakov, spracovanie pracovných listov, príprava prezentácií pre učiteľov, komunikácia so školami
Vincikova PaedDr. Soňa Vincíková PhD.
tvorba odborného textu pre učiteľov a učebného textu pre žiakov, spracovanie pracovných listov, príprava prezentácií pre učiteľov, komunikácia so školami
tatranka Mgr. Adriana Lojdová
tvorba odborného textu pre učiteľov a učebného textu pre žiakov, spracovanie pracovných listov, príprava prezentácií pre učiteľov, komunikácia so školami
stanka Mgr. Stanislava Blahová
vedenie projektovej dokumentácie, spracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu, spracovanie účtovných podkladov, podieľanie sa na tvorbe vzdelávacích materiálov
 kahan Ing. Jozef Kahan, PhD.
riaditel@stromzivota.sk
komunikácia s partnermi projektu, podpora členov projektového tímu, účasť na aktivitách publicity a informovania a na pracovných stretnutiach členov tímu, ako aj cezhraničných stretnutiach
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory