Súvislosti

“Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.”
Mahátma Gándhí

lavickaPrirodzeným organizačno-politickým zriadením komunity, zodpovedným za riadenie lokálneho prostredia, je miestna samospráva. Moderné trendy riadenia lokálneho prostredia sa zameriavajú na posilnenie participácie občanov pri riadení vecí verejných, na implementáciu manažérskych metód do riadenia samosprávy, na informatizáciu a klientsky prístup k občanovi, na koncept partnerstva, alej aj na udržateľný rozvoj komunít a globálnu zodpovednosť.
Orientovať sa v spleti týchto pojmov, poznať ich vzájomné súvislosti a dokázať ich implementovať do života samosprávy je neľahká úloha. Pokúsime sa byť preto Vašim sprievodcom.


1. krok
Evokácia – teoretické východiská súčasnej situácie globálneho ľudského spoločenstva
Pripravili sme pre Vás súbor informačno-vzdelávacích materiálov, ktoré Vás v stručnosti prevedú témami ako populačná rast, migrácia, urbanizácia, environmentalizmus, globalizácia a lokálna environmentálna politika.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory